Lous van Haarst

Lous van Haarst (bedrijfseconoom) heeft iets met kennis en ervaring delen. Het loopt als het ware als een rode draad door haar leven. Door de voortschrijdende techniek is hier een ontwikkeling in waar te nemen.

Lous startte haar carrière bij KPMG. Als consultant Kantoorautomatisering en later als manager Organisatie & Informatie, heeft zij ervaren dat het toegankelijk maken van kennis niet eenvoudig was. Als eigenaar was je dè expert. Nu is kennis voor iedereen beschikbaar, het gaat om de ervaring die is opgedaan.

Door deze op gestructureerde manier te delen, ondersteun je anderen om ook hun doelen te behalen. Als eigenaar van het Mastermind Instituut, weet zij dat niet iedereen direct de vertaalslag kan maken naar de eigen situatie. Dit is wel de essentie om op eigenwijze succesvol te zijn. Kern in alles wat zij doet is daarom niet alleen inspireren maar ook een bijdrage leveren aan het realiseren. En dan het liefst zo dat je met meer plezier en minder moeite je ambities waarmaakt.

De stap van ondernemers naar leerlingen en studenten is voor haar evident. Succesvol zijn in de wereld van morgen start immers op school. In ons onderwijssysteem worden leerlingen en studenten voorbereid op het leven en werken in de 21ste eeuw. Lang niet iedere leerling kan de handen op elkaar krijgen voor vakken die hij in de toekomst niet nodig denkt te hebben of waar hij wellicht minder affiniteit mee heeft. Dames van Dale, onderwijsconsultants en studiebegeleiding, kan dan uitkomst bieden.

Benieuwd waar Lous haar kennis en ervaring heeft opgedaan? Hier vindt u haar profiel.