ANALYSE & ADVIES

Als u en uw kind het even niet meer weten en u heeft behoefte aan advies, kunt u uw vraag voorleggen op de contactpagina. Truus Zimmerman zal dan contact opnemen en aangeven hoe zij kan helpen. Soms kan een kort overleg al voldoende handvatten bieden. Er zijn ook situaties denkbaar dat een gedegen analyse en advies meer tijd vergen. Belangrijk is om vast te stellen of er sprake is van een significante achterstand. Hiervoor moet worden uitgezocht welke vaardigheden en kennis ontbreken. Door middel van gerichte ondersteuning kan versneld een achterstand worden weggewerkt. Uiteraard is het wel van belang om helder te krijgen waardoor dit heeft kunnen ontstaan en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. In nagenoeg alle gevallen zal men ook vanuit de school een helpende hand willen bieden. Er is geen docent die voor een gemotiveerde en coöperatieve leerling niet extra tijd wil vrijmaken om het tij te keren. Betreft het een meer complexe problematiek, zullen mogelijk enkele sessies nodig zijn om een gefundeerd inzicht te krijgen. Daarna kan in overleg een realistische en gestructureerd plan van aanpak worden vastgesteld. Dit met als doel het kind en ouders een positief perspectief te bieden.

Veel voorkomende vragen/dilemma’s zijn:

opleidingsniveau

Ik weet niet of het gekozen opleidingsniveau nog wel bij mijn kind past.

fietsen

Ik vraag me af of de uitgestippelde route de enige weg is, om het gewenste doel te bereiken.

handen

Ik begrijp niet waarom mijn kind/student de handen niet op elkaar kan krijgen.

achter de schermen

Ik vrees dat mijn kind het overzicht mist en niet weet waar het alle informatie vandaan moet halen.